ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายญาณกร พรมปัญญา ในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ปี 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายญาณกร พรมปัญญา ในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ปี 2560 โดยมีตัวเเทนฝ่ายบริหาร ตัวเเทนคณะครู และนักเรียนร่วมให้กำลังใจ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ สพป.ชร.เขต 1

Post Author: Chompoonut