ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวเเทนคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศ สิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวเเทนคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศ
สิงคโปร์ ในโอกาสเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างทั้งสองโรงเรียน 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut