ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานในการเตรียมการต้อนรับโรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานในการเตรียมการต้อนรับโรงเรียน Canberra Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 13 – 17 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ 9 พฤศจิกายน 2560

On 9th November, 2017 at SWK School, Dr. Tawat Chumchob, Director of SWK School, Chiang Rai, held a meeting with teachers for the welcoming preparation of Canberra Secondary School, Singapore. The school visit, which will be held on 13th – 17th November, 2017, aims to focus on the exchange of concepts, ideas and developments in education, languages and culture.

  

 

 

Post Author: Chompoonut