นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับพร้อมฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 23

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับพร้อมฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 23 ระดับภาค จัดโดยสโมสรไลออนส์นครเชียงราย สโมสรไลออนส์แม่สาย และสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – เอ2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut