ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำทางการศึกษาของ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut