ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฏ์บำรุง) จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฏ์บำรุง) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายนิพนธ์ รัตนนิลอมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนโปรแกรมEP (English Program) และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาควันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut