ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “สืบสานปณิธานของพ่อ บนที่สูงเชียงราย”

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “สืบสานปณิธานของพ่อ บนที่สูงเชียงราย” โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน มีนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 21 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 105 คน ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut