นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม การเข้าค่ายในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาฟิสิกส์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งภคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ค่าย 2 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน ระว่างวันที่ 8 – 21 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Chompoonut