นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการโครงการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut