การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 11

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 11 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน และ มัธยมศึกษา จำนวน 26 คน รวม 79 คน ใช้ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2560 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดำเนินการอบรมโดย วิทยากรเจ้าของภาษาจาก บริติซ เคานซิล 3 ท่าน วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut