ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ต.ค. 60

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ต.ค. 60  
ผ่านเว็บไซต์  https://sgs.bopp-obec.info 

(รายละเอียดการใช้งานโปรดดูคู่มือดังแนบ)

Post Author: Admin SWK