พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

ดร.ธวัช ชุบชอบ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมมุทิตาจิต ในพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ซึ่งในปี 2560 มีคณะครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 10 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คุณโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคม ครู ผู้ปกครองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบพระพุทธมณีไมตรีรัตนะ และมอบหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ “สิบเพชร เม็ดงาม ของสามัคคีฯ” และกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก และให้ข้อคิดแก่ครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

>>>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<<<

Post Author: Chompoonut