ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 และ ม.5 โครงงานกล่องสมองกล IPST Microbox กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งนักเรียนได้นำเสนอผลการค้นคว้าโครงงานต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 5 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

>>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<

Post Author: Chompoonut