ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวนักเรียน

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อติดตามงานและวางแผนการดำเนินการสำหรับปีการศึกษาหน้าให้รูปแบบให้ทันสมัย และรองรับการใช้งานที่หลากหลายฟังชั่นในอนาคต 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Post Author: Chompoonut