ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASENA Academic Symposium 2017

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASENA Academic Symposium 2017 โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วย รมต. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. และเเขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานดังกล่าว 4 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 

Post Author: Chompoonut