นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รร.สามัคคีวิทยาคม รักษาการแทนท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการรักการอ่านของ รร.สามัคคีวิทยาคม

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รักษาการแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการประชุม สบมท. จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการรักการอ่านของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการโครงการในพระราชดำริฯ หนังสือใหม่ หนังสือรางวัลซีไรต์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ห้องสมุดเจริญไชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post Author: Chompoonut