โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และนำมาประยุกต์ใช่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และนำมาประยุกต์ใช่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต อควาเรียม และวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต 28 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต

  

 

>>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<

Post Author: Chompoonut