ดร.ธวัช ชุมชอบ นำคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย เดินทางไปประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาครู เปลี่ยนวิธีคิด ผลิตนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่ Thailand4.0

ดร.ธวัช ชุมชอบ นำคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย เดินทางไปประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาครู เปลี่ยนวิธีคิด ผลิตนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่ Thailand4.0 โดยมี คณะครู 161 คน มีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์และทีม เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 25-28 สิงหาคม 2560

>>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<

 

Post Author: Chompoonut