ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open house 2017

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open house 2017 เเละประชุมนัดหมายคณะทำงานด้านพิธีเปิด เพื่อซักซ้อมลำดับพิธีการ และเพื่อชี้เเจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจขั้นตอนพิธีการตรงกัน 11 สิงหาคม 2560

Post Author: Chompoonut