ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหารประชุมครู ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งหารือถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหารประชุมครู ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งหารือถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจนนำไปสู่บุคลากรครู นักเรียนเป็นรูปธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2

 

 

 

 

Post Author: Admin SWK