นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 74 คน คนละ 2,000 บาท และทุนการศึกษาของ มูลนิธิอาจารย์บุญส่ง ไชยลาม จำนวน 5,000 บาท และทุนการศึกษาของมูลนิธิโสภิต จิตรา สุขเกษม จำนวน 10,000 บาท มอบให้กับนักเรียนจำนวน 3 คน คนละ 5,000 บาท โดยการมอบทุนครั้งนี้มี คุณครูศรีไพร เมืองมูล คุณครูภาวินี อารีย์ และคุณครูพรพิศ หลวงสุภา ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน รวมเป็นเงินที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 163,000 บาท วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

>>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<

Post Author: Chompoonut