นักเรียนห้องเรียนอินเตอร์ ส.ว.ค.IP SWK เชียงรายนำเสนอนวัตกรรม พร้อมรับมือแผ่นดินไหว Earth Quake ในงาน Obec Academic Festival 2017

นักเรียนห้องเรียนอินเตอร์ ส.ว.ค.IP SWK เชียงรายนำเสนอนวัตกรรม พร้อมรับมือแผ่นดินไหว Earth Quake ในงาน Obec Academic Festival 2017 @ ปางสวนแก้ว ชม.ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก 2 August 2017

SWK International Program students have presented learning innovation : Earthquake with Earthquake safety tips in Obec Academic Festival 2017 @ Lantong Hall, Lotus Pang Suan Keaw Hotel, Chiang Mai. Many participants have paid attentions to our SWK exhibition. 2nd August 2017

Post Author: Chompoonut