ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ Thailand Education Hub OBEC Academic Festival 2017

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ Thailand Education Hub OBEC Academic Festival 2017 โดยมี พลโท โกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ โรงเรียนโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

Post Author: Chompoonut