การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดพะเยา

ครูลำเเพน จำปา หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะครู และนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดพะเยา ที่มาศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวันที่ 12 – 13 ก.ค. 60 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 12 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: Chompoonut