ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีปิดการอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 8

On 14th July, 2017 at Sanpadaeng Hall 2, SWK School, Dr. Tawat Chumchob, Director of SWK School, presided over the closing ceremony of the English Management Master Teacher Training at the Regional English Training Center (Boot Camp), 8th batch, held between 26th June -14th July, 2017 (15 days). The 74 trainees are all English teachers from different primary and secondary levels in the four Northern provinces of Chiangrai, Phayao, Phrae and Nan. Dr. Tawat Chumchob also delivered a speech and held photo sessions with the trainers, trainees and all staff who helped make this a rewarding event.

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีปิดการอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 8 เป็นครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนต่างๆ ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีคณะครูเข้าร่วม 73 ท่าน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560- 14 กรกฎาคม 2560 (15 วัน) พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

 

Post Author: Chompoonut