ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย รับมอบโล่และธงเกียรติยศกองลูกเสือดีเด่น

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย รับมอบโล่และธงเกียรติยศกองลูกเสือดีเด่น จากผู้กำกับและลูกเสือกองเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระเบียบแถวของจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนร่วมพิธีสวนสนามระดับชาติและได้ยินดีกับกองลูกเสือและตัวแทนลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกปีนี้ คือ ลส.พิชญ์พศิน บูรณะฤทธิ์ นักเรียนชั้นม.3.5 หนึ่งในสมาชิกกองเกียรติยศได้รับการคัดเลือกจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 2017 โอกาสนี้ผู้อำนวยการได้กล่าวชื่นชมยินดี และให้กำลังใจ พร้อมกับกล่าวให้โอวาท วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

>>>>> ภาพเพิ่มเติม <<<<<

Post Author: Chompoonut