โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ชนะเลิศการประกวด ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ ในประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ชนะเลิศการประกวด ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ ในประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแกะสลักเทียนพรรษา ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเชียงราย โดยเป็นการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงาม และเครื่องทรงอันเป็นบริวารพร้อมขบวนแห่ฯ ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

On 7th July, 2017 SWK School won 1st prize in the Buddhist Lent Candle Contest at the Buddhist Lent Candle Competition 2017, held by Chiangrai Municipality at the 75th Anniversary Flag and Lamp Park, Chiangrai. The tradition aims to preserve the art and culture in carving the Buddhist Lent Candle, which identifies the uniqueness of Chiangrai people. The beauty of the carved candle, decorations and the parade presentations were all considered for the scoring criteria in the contest.

 

>>>>>ภาพเพิ่มเติม <<<<<

Post Author: Chompoonut