นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในกิจกรรมการทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ต้นเทียนพรรษา และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการที่ติดราชการที่กรุงเทพฯ เป็นประธานจุดธูปเทียน นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ต้นเทียนพรรษา และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร 65 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

On 7th July, 2017 Mr. Surat Saoron, Vice-Director for Student Affairs, and acting Director of SWK School who was on duty in Bangkok, chaired and lit the incense sticks and candles to lead the School Administrative Board, teachers and students of SWK School for the Merit-Making Ceremony, Asarnha Bucha Day and Buddhist Lent year 2017 at SWK School, Chiangrai. They offered bathrobes for the rainy season, the Buddhist Lent Candle and gave alms to 65 monks and novices, which is believed to bring luck and prosperity to them and their families.

 

 

>>>>>ภาพเพิ่มเติม <<<<<

Post Author: Chompoonut