ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีนักเรียนที่เข้าร่วม 150 คน 14 โรงเรียน ในเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) กิจกรรมในครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

>>>>>ภาพเพิ่มเติม <<<<<

Post Author: Chompoonut