ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประชุมร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรมวังผู้ใหญ่

ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประชุมร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรมวังผู้ใหญ่ ดร.พรจันทร์ พรศักดิ์กุล ที่ปรึกษา โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ในการปฏิบัติราชการติดตามผลการดำเนินโครงการสามเณรต้นแบบ และการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระเเก้ว จ.เชียงราย 4 ก.ค.60

 

On 4th July, 2017, Dr. Tawat Chumchob, Director of SWK School, acting director of The Secondary Educational Service Area Office 36, held a meeting with Dr. Somkiat Chobpol, Grand Chamberlain, Dr. Phornjan Phornsakkul, advisor for the projects initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, and Mr. Narong Wongsuwan, advisor from the Learning Process Development Division, the Office of the Basic Education Commission(OBEC). The meeting regarding their civil service performance, was held to follow up the operations of the Master Novice Project and the education at Buddhist Scripture School. This meeting was held at Phutdhiwongwitthaya School Hall, Phra Kaew Temple, Chiangrai.

 

 

Post Author: Admin SWK