รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมมงคลพิธีถวายมุทิตาจิต พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ คำชุ่มรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ ไปลงนาม MOU ประเทศออสเตรเลียร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมมงคลพิธี ถวายมุทิตาจิต พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด – อมรา มุนิกานนท์ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  

 

>>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<<

Post Author: Chompoonut