โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอเชิญนักเรียนในทุกระดับชั้นและผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขอเชิญนักเรียนในทุกระดับชั้นและผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดได้ที่  >>คลิก<<

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/samakkhiclipcontest/


Post Author: Admin SWK