ฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในโครงการ Education Hub ทั่วประเทศ

ฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในโครงการ Education Hub ทั่วประเทศ และประสานงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา หลักสูตรแบบก้าวหน้า Advanced Curriculum และการจัดทำระเบียบการจ้างบุคลากรในโครงการ Education Hub  โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ฌรงเเรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2560

 

 

>>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<<

 

Post Author: Chompoonut