โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่จันทร์เพ็ญ มาลารัตน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่จันทร์เพ็ญมาลารัตน์ มารดาครูสารภี  พรหมโวหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ วัดดงหนองเป็ด จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut