นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาใหม่

นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนรักษาการแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการไปลงนาม MOU ประเทศออสเตรเลียร่วมกับ สพฐ. กล่าวต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

>>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<<

 

Post Author: Chompoonut