โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาภาษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน กับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน ระหว่างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนา​คุณภาพ​การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เมิ่ง เสี่ยวจวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และมีคณะกรรมการทั้งสองสถาบันร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนศิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut