โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมUnity day Acthievement event ประจำปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และกลัดดอกไม้ ให้แก่นักเรียนInternationalProgram (IP) ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3.13 ในกิจกรรม Unity day Acthievement event ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีฝ่ายบริหารคณะครู InternationalProgram (IP) ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมไชยนาราย์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut