ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายจักรกฤช สิทธิโสติ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจักรกฤช สิทธิโสติ    นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจักรกฤช สิทธิโสติผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut