โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลฯ การดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลฯ การดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut