โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเตรียมเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut