โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเพื่อขออนุญาตใช้หลักสูตรเคมบริดจ์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินเพื่อขออนุญาตใช้หลักสูตรเคมบริดจ (Cambridge Assessment International Education) สำหรับโรงเรียนในโครงการ Education Hub สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut