โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู รับการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut