สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเงินรายได้ให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และมูลนิธิสามัคคีวิทยาคม

นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเงินรายได้งานวิ่ง 112 ปี มินิมาราธอน ให้โรงเรียน สามัคีวิทยาคม จำนวน 500,000 บาท โดยมีนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ และมอบให้มูลนิธิสามัคคีวิทยาคม จำนวน 200,000 บาท โดยมีนางพาณี จินดาวงค์ ประธานมูลนิธิสามัคคีวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

  

 

Post Author: Tanawut