โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศที่สอง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางศรัญลักษณ์ มีชำนะ รักษาการผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสายสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศที่สอง ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ อาคาร 111 ปี สามัคคีนุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut