ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ประจำปี 2564

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ประจำปี 2564 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ ในพิธี “วันราชภัฏ” ครบรอบ 48 ปี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut