ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน Launceston College ,Tasmania Australia ของคณะผู้บริหาร ร.ร.มาตรฐานสากล

ดร.ธวัช  ชุมชอบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน Launceston College ,Tasmania Australia ของคณะผู้บริหาร ร.ร.มาตรฐานสากล สพฐ.ได้รับการต้อนรับจาก MR.Keith Wenn ผู้อำนวยการและคณะครูเป็นอย่างดี ได้ร่วมลงนามในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยโรงเรียน Launceston College เป็นโรงเรียน High school ยอดนิยมมีนักเรียนมากกว่า15ประเทศมาเรียน ในวันที่ 13 – 21 พ.ค.2560

 

 

Post Author: Admin SWK