ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามที่ โรเรียนสามัคคีวิทยาคมได้ดำเนินการศัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

Post Author: Admin SWK