งานสระเกล้าดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2560

สระเกล้าดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2560
ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร  และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นตัวเเทนให้การต้อนรับ อธิบดีบรรจง – อาจารย์ดุษฎี  พงศ์ศาสตร์ และคณะครูเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในงานรดน้ำดำหัวครูอาวุโสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมสามัคคีวิทยาคม 14 พฤษภาคม 2560

>>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<<
>>>>> ภาพเพิ่มเติม 2 <<<<<

Post Author: Admin SWK