โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องเรียน EP ระดับ ม.ปลาย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ อาคาร 111 ปี สามัคคีนุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut