โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยผู้อำนวยการทวีศักดิ์ และศิษย์เก่า

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการทวีศักดิ์ และอาจารย์ฐิติรัตน์ พิพัฒนาศักดิ์ ที่มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท โดยมอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 20 ทุน ทุนละ 4,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 ทุน ทุนละ 6,000 บาท โดยมีฝ่ายบริหาร และครูแนะแนวร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องพระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut